Posljednje komentirano

  No comments.

O nama

O udruzi Moj grad Zagreb

Udruga za komunikaciju i suradnju građana

Udruga za komunikaciju i suradnju građana

 

Udruga Moj grad Zagreb osnovana je 2003. godine kao neprofitna i nevladina udruga.

Dzšica Kiš

“Udruga Moj grad Zagreb je nešto više od samog volontiranja.” – Dušica Kiš

U razdoblju od osnivanja do danas Udruga je ostvarila kvalitetne kontakte sa uglednim ustanovama poput Hrvatskog glazbenog Zavoda, Glazbene škole Vatroslava Lisinskog te Državnog Arhiva grada Zagreba.

Udruga je do danas organizirala više humanitarnih koncerata:

 • „Moj grad Zagreb za dječji osmijeh“ prigodom kojeg je podijeljeno 5000 poklona djeci slabijeg socijalnog statusa
 • „Djeca za djecu“ prigodom kojeg je podijeljeno 2000 poklona djeci slabijeg socijalnog statusa
 • „Mladi glazbenici za Zagreb“
 • Humanitarni koncert studenata glasovira Muzičkih akademija Hrvatske-prihod od koncerta darovan je bolnici Dr. Fran Mihaljević
 • Humanitarni koncert „Novog staromodnog orkestra“
Marko Dežić

“Stekao sam prijatelje, koji će čak i ako nas životni putovi provedu naizgled različitim stazama, zauvijek ostati dio mog života.” – Marko Dežić

Udruga je pripremila i dokument „Savjeti za učitelje, nastavnike i profesore“ koji je odaslan u 233 osnovne škole.

Vizija udruge je utjecati na poboljšanje kvalitete života pojedinca u zdravstvenom, materijalnom, kulturnom, društvenom, te osobito duhovnom pogledu i na taj način postati izvor ohrabrenja i nadahnuća ljudima oko nas.

U vremenima koja su iznimno ozbiljna i teška, kada vlada siromaštvo, nezaposlenost, te moralna i duhovna kriza među svim kategorijama društva naša je misija jasno prepoznati potrebe naših bližnjih, odgovoriti na te potrebe i usmjeriti ih prema istinskim životnim vrijednostima. Kroz ljubav i brigu za naše bližnje omogućit ćemo čak i onima koji su u potrebi da se uključe u jedan od vidova humanitarnog djelovanja i na taj način ostvare svoje potencijale.

Ciljevi udruge su:

 • organiziranje humanitarnih koncerata klasične glazbe (studenti MUZA-Muzička Akademija)
 • organiziranje humanitarnih izložbi (studenti ALU-Akademija likovnih umjetnosti)
 • organiziranje sportskih turnira humanitarnog karaktera, a u svrhu promicanja zdravog načina života
 • organiziranje radionica i predavanja za pojedince slabijeg imovinskog statusa
 • informiranje javnosti o djelovanju, projektima i događanjima u Udruzi
 •  edukacija građana na području znanosti, zdravlja, kulture i duhovnosti

Udruga trenutno radi na nekoliko projekata:

 • projekt „Za dječji osmjeh“
 • projekt „Zagrebačka solidarnost Zagrepčana“
 • projekt „Gornji grad“
 • projekt “Investicija u znanje”

Osnivač Udruge je Damir Gal, poznati humanitarac, jedan od dobitnika nagrade „Ponos Hrvatske“.  Damir nas je na veliku žalost napustio 25. 08. 2011. ali njegov duh i dalje ostaje sa nama. Njegova djeca i najbliži suradnici, nastavili su s radom Udruge te do sada realizirali više uspješnih humanitarnih projekta na području promicanja kulture među mladom populacijom.