Posljednje komentirano

    No comments.

Damir Gal – Imitacija Božijeg karaktera

Predavanje Damira Gala – Imitacija Božijeg karaktera. Održano je u Europskom domu u Zagrebu 2010. godine.

Damir Gal – I konje ubijaju, zar ne

Predavanje Damira Gala – I konje ubijaju, zar ne. Predavanje je održano u KIC-u zagreb 2010. godine.

Damir Gal – Tajna stara 4000 godina

Damir Gal – Tajna stara 4000 godina. Predavanje održano u KIC-u Zagreb 2010. godine.